3D modeliranje nam omogoča vizualizacijo med samim procesom načrtovanja. Tako je komunikacija enostavnejša, predvsem pa naročniku prikaže izdelek še preden se začne proizvodnja.
Obogatena resničnost (AR) je najnaprednejša tehnologija za predstavitev navideznega objekta v realnem prostoru. Navidezni objekt je dodan v resnično okolje in si ga je mogoče ogledovati z vseh zornih kotov.